Trening wzrokowy

Prowadzimy trening wzrokowy obejmujący ćwiczenia mające na celu usprawnienie lub skorygowanie pracy układu wzrokowego. Prowadzona przez naszych specjalistów terapia widzenia obejmuje specjalistyczne ćwiczenia wzrokowo-motoryczne ukierunkowane na usprawnienie wzroku m.in. w zakresie: akomodacji, pracy mięśni zewnątrzgałkowych, poprawy komfortu widzenia obuocznego i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Trening wzrokowy poprzedza badanie optometryczne pozwalające określić typ zaburzenia i dobór indywidualnego zestawu ćwiczeń usprawniających.

Terapia widzenia rekomendowana jest m.in. osobom:

  • z zaburzeniami ustawienia oczu,
  • z zaburzeniami pracy mięśni zewnątrzgałkowych,
  • z zaburzeniami akomodacji,
  • skarżącym się na dolegliwości ze strony układu wzrokowego, takie jak: trudności z czytaniem, zaburzenia widzenia oraz ból, pieczenie i zmęczenie oczu.

 

mężczyzna  z cyber okiem